TÜBİTAK 2237-A
Afet Akademisi
18-20 Ekim 2023


Etkinlik Amacı ve Kapsamı

Amaç

İnsanlık tarih boyunca birçok afetle karşılaşmış ve hem sosyal hem de ekonomik açıdan büyük yıkımlar yaşamıştır. Günümüzde, toplumlar neredeyse her gün çeşitli ve öngörülemeyen afet riskleriyle karşı karşıya kalmaktadır. İklim değişikliğinin etkisiyle hem doğal hem de insan kaynaklı afetlerin sayısı her geçen gün artmakta ve bu afetlerin fiziksel ve sosyo-ekonomik sonuçları, toplumsal yapı üzerinde yıkıcı etkilere neden olmaktadır. Asrın felaketi olarak adlandırılan deprem felaketi, Türkiye'nin yaşadığı en büyük afetlerden biridir ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Bu felaket sonrasında planlanan bir afet farkındalık eğitimi, katılımcılara birçok konuda farkındalık kazandırabilir.

Planlanan bu etkinlik ile afetlerin toplumsal yapı üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla; afet yönetimi alanındaki konuları ele alarak, afetlerin yol açtığı zararları en aza indirmek için alınabilecek önlemleri ve afet yönetiminde kullanılan politika, strateji ve yöntemlerin incelenerek, afet yönetimi konusunda toplumsal bilinç düzeyinin artırılması amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda, etkinlikte, afet yönetimi mevzuatı, politikaları ve stratejileri gibi konuların incelenmesi, afet ve planlama ilişkisi bağlamında sürdürülebilir kentlerin önemi, kamu yönetimi anlayışı ve politika kavramı, kriz yönetimi ve afet sürecinde kriz yönetimi gibi konulara değinilmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam

Bu etkinlik kapsamında, afet yönetimi konularının derinlemesine incelenmesi, afetlerin neden olduğu göç hareketleri ve yerel yönetimlerin afet yönetimi süreçlerindeki sorumlulukları gibi hassas konular, iklim değişikliğinin etkileri ve afet ilişkisi, iklim krizi nedeniyle oluşan afetlerin yönetim süreçleri ve afet zararlarının azaltılması için alınması gereken önlemler gibi konulara değinilecektir. Bu kapsamda eğitim programı afetlerin nasıl yönetileceğini bilmeye ihtiyaç duyan katılımcılara teorik olarak interaktif eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Program süresi toplam 22 saat, 3 gün olarak planlanmıştır.

Belirtilen amaç ve kapsam çerçevesinde:

  1. Afetlerle ilgili konularda genel farkındalığı artırmak ve bu konularda çalışmanın önemini vurgulamak,
  2. Afet zararlarının azaltılması, insan hayatının kurtarılması ve afetler karşısında toplumsal bilincin artırılmasına yönelik önlemleri incelemek ve afet yönetimine yönelik yasa, politika ve strateji konularını irdelemek,
  3. Afet ve planlama ilişkisi bağlamında sürdürülebilir kentlerin önemi, kamu yönetimi anlayışı ve politika kavramı, afet sürecinde kriz yönetimi ve kriz yönetimi süreçlerini incelemek,
  4. Afet kaynaklı göç ve afet yönetimi sürecinde yerel yönetim sorumlulukları hakkında bilgilendirmek,
  5. İklim değişikliğinin etkileri ile afetler arasındaki ilişki, iklim krizi kaynaklı afetlerin yönetim süreçleri ve afet zararlarının azaltılması için alınması gereken önlemlerin tartışılması, etkinliğin hedeflerini oluşturmaktadır.

Bununla birlikte, afet farkındalık eğitimi ile insanlar, doğal afetlerin etkilerini azaltmak ve hasarları minimize etmek için ne tür önlemler alabileceklerine dair bir farkındalık kazanarak, daha güvenli ve dirençli toplumlar oluşturabilirler. Eğitimlerin etkisi, afetlerin etkisini azaltmaya yardımcı olacak daha hazırlıklı ve bilinçli bir toplum yaratmak suretiyle daha yaygın hale gelebilir.


Etkinlik Yeri ve Programı

Etkinlik programı 3 gün olarak belirlenmiştir. Tüm eğitimler online olarak yapılacaktır. Online eğitimlerde üniversitenin MS-Teams altyapısı kullanılacaktır.

Etkinlik Programı için tıklayınız...


Eğitmenler

Prof. Dr. Ayşegül MENGİ - Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Prof. Dr. Mithat Arman KARASU - Harran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi
Prof. Dr. Nesrin ALGAN - Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Prof. Dr. Özgür ÖNDER - Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi
Doç. Dr. Hayriye ŞENGÜN - Bayburt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Doç. Dr. Murat YAMAN - Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi
Doç. Dr. Seçil Gül MEYDAN YILDIZ - Yozgat Bozok Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL - Bayburt Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler, Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ - Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Prof. Dr. Mithat Arman KARASU - Harran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi
Prof. Dr. Nesrin ALGAN - Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Prof. Dr. Özgür ÖNDER - Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi
Doç. Dr. Didem GÜLERYÜZ - Bayburt Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler, Yönetim Bilişim Sistemleri
Doç. Dr. Hayriye ŞENGÜN - Bayburt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Doç. Dr. Murat YAMAN - Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi
Doç. Dr. Seçil Gül MEYDAN YILDIZ - Yozgat Bozok Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama
Öğr. Gör. Mehmet MEMİŞ- Bayburt Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Katılımcı Kriterleri ve Başvuru

Bu etkinlik, afet yönetimi konularında bilgi ve beceri sahibi olmak isteyen akademisyenler, kamu çalışanları ve öğrenciler için tasarlanmıştır. Etkinliğin temel amacı, afetlere hazırlıklı ve dayanıklı bir toplum oluşturmak için katılımcıların afet yönetimi konusunda farkındalığını artırmaktır. Etkinliğe, akademisyenler, öğrenciler, eğitimciler ve yerel yönetimler gibi, afet yönetimi alanında çalışan veya çalışmak isteyen çeşitli profillerde katılımcılar beklenmektedir.

Kontenjan 50 kişi ile sınırlandırılmıştır. 20 kontenjanın akademisyenler ve kamu çalışanları, 30 kontenjanın ise öğrenciler tarafından kullanılması planlanmıştır.

Etkinliğe katılmak için t2237.bayburt.edu.tr adresinde yer alan Etkinlik Başvuru Formu doldurulup imzalayıp ve ilgili belgeleri ekleyerek tto[at]bayburt.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.


Akademisyenler ve kamu çalışanları için seçim çalışma alanı gözetilerek yapılacaktır.


Öğrenciler; motivasyon mektubu (Öğrencinin kendini tanıtan ve bu programa başvuru amacını anlatan, yapmış olduğu çalışma ve projelerin yer aldığı bir içeriğe sahip olmalıdır), dil belgesi (mevcut ise) ve transkript belgelerini başvuru formu aracılığı ile ileteceklerdir. Katılımcıların seçimi bu kriterler üzerinden gerçekleştirilecektir.


Başvuru belgeleri gönderildikten sonra öncelikle bir ön değerlendirme yapılacaktır. Bu aşamada, eksik belgesi olan veya gerekli şartları taşımayan adaylar etkinlik dışında tutulacaktır. Ön değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, başvurular puanlama sistemi kullanılarak seçme kriterlerine göre değerlendirilecektir.


Bu kriterler şu şekilde sıralanabilir:

• Lisans mezuniyet notu: Genel not ortalaması 100 üzerinden değerlendirilecektir. Eğer öğrencinin notu 4'lük sistemde ise, YÖK not dönüşüm tablosu kullanılarak 100'lük sistemdeki karşılığı hesaplanacaktır.


• Afet alanında yapılan akademik çalışmalar: Ulusal, uluslararası kongre veya sempozyumlarda sunulan her bir sözlü bildiri için 10 puan, ulusal veya uluslararası indekslerde taranan hakemli dergilerde yayınlanan makaleler için 20 puan, TÜBİTAK projelerinde araştırmacı veya yardımcı araştırmacı olarak yer almak kriteri için 30 puan verilecektir.


• Dil belgesi puanı: Dil belgesi sonucuna göre puanlama yapılacaktır. Puanlama cetveli aşağıda verilmiştir.


Toplam puanı en yüksek olan ilk 30 öğrenci, asil olarak seçilecektir. Bununla birlikte, sonraki en yüksek 15 puanlı öğrenciler de sırasıyla yedek liste olarak ilan edilecektir. Yedek listedeki öğrencilerin, asil listedeki öğrencilerin herhangi bir sebeple programa katılamaması durumunda etkinliğe katılmaya hak kazanacaktır.


Etkinliğe katılmak için Etkinlik Başvuru Formu doldurulup imzalayıp ve ilgili belgeleri ekleyerek tto[at]bayburt.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.Destekleyenler


TÜBİTAK


Bayburt Üniversitesi


İletişim

Etkinlik Koordinatörü ve Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL
Bayburt Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Rektör Yardımcılığı ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürlüğü
Rektörlük Tel: +90(458) 211 1126
E-Posta: tto[at]bayburt.edu.tr